TRANG NHAC 14

Nho Me
Phien Da Sau
Thu Vang
Tha Noi Voi Nang
Dem Tan Ben Ngu ( Ngoc Ha )
Chieu Hoang Vang
Tuoi Da Buon
Canh Hoa Thoi Loan - Tho
Doi Mat Huyen -AnhNgoc
Toi Se Ve
Doi Em Ve -Tho
Giac Mo Viet Nam - LilyDoiron
Ben Xuan
Saigon
Saigon Thu 7 - Bangtam-NayDung
Mua Chieu Ky Niem - BYen
Ke Tu Ngay Ay
Khi Xa Saigon
Tieng Ken Thuc Quan
Ta Se Ve Dong Ha - Hop ca
Cam On Anh
TRO VE TRANG CHINH

Đêm Tàn Bến Ngự

Đ̣ chờ ai đậu măi ven sông ?

Hương Giang nước chảy vẫn xuôi ḍng

Người xưa không trở về bến nước

Đ̣ ơi ! thôi đừng có hoài mong !

 

Trích bài thơ Mong Chờ - NMC

chuathienmu.jpg